รู้จักกับ Tian Xian

ยาน้ำเทียนเซียน (Tian Xian Liquid) สกัดจากสมุนไพรจีนจากธรรมชาติ ขึ้นเป็นยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ K12/41 มีส่วนประกอบหลักเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณค่าหลายชนิด ได้แก่ โสม 9%, หวังฉี 6%, ตังกุย 9%, หนี่เจินจื่อ 6%, หลินจือ 6%, ซุกตี้หวัง 3%, เทียนฮั้วเฝิ่น 3%, เวยหลิงเซียน 3%, ตงฉงเฉ่า 6%, น้ำผึ้ง 6%, ชะเอม 3% และอื่น ๆ

การออกฤทธิ์
จากผลการศึกษา พบผลของสมุนไพรจีนออกฤทธิ์สำคัญ 2 ด้าน คือ
1. ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ในการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ผิดปกติ โดยยับยั้งการเจริญเติบโตและเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะกำหนดการตายของเซลล์ผิดปกติ (Apoptosis)
4 เหตุผล ทำไมต้องใช้ยาน้ำเทียนเซียน

1. ช่วยทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (CSC : Cancer Stem Cell)

ในก้อนมะเร็งมีเซลล์ต้นกำเนิดประมาณ 2% เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งรับเคมีบำบัดจะมีปฏิกิริยาคายยาออกมา ยาจึงไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ นอกจากนี้ เคมีบำบัดมีผลกับเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว แต่เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นเซลล์ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแบ่งตัว จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยาเคมีบำบัดไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ ยิ่งส่งผลให้เกิดการกำเริบซ้ำของโรค

สมุนไพรจีนเทียนเซียนทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้โดย
•ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเข้าสู่กระบวนการตายแบบอะพอพโทซิส (Apoptosis) ซึ่งเป็นการตายที่เกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต หรือ ทำให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตายนั่นเอง
•ช่วยควบคุมการแสดงออกของยีนของเซลล์ต้นกำเนิด ควบคุมความสามารถในการสืบสายพันธุ์ ยับยั้งการสร้างรูปแบบและความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง

References : Elimination of Cancer Stem cell-Like “Side Population” Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture “THL”, Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 617085

2. ช่วยเพิ่มผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายรังสี

จากการศึกษาหัวข้อ ปฏิกิริยาในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของสมุนไพรจีนเทียนเซียน โดย นพ.ล่าย จี๋ หมิง แห่ง Health Research Institute ไต้หวัน พบว่า การใช้สมุนไพรจีนดังกล่าวร่วมกับยาเคมีบำบัด Doxorubicin ซึ่งเป็นยาพื้นฐานในการรักษามะเร็งหลายชนิด ให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น และยังกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเองแบบอะพอพโทซีส

นอกจากนี้ สมุนไพรจีนเทียนเซียนช่วยลดอัตราต่อต้านการรักษาแผนหลักของเซลล์มะเร็ง ยังช่วยทำให้เซลล์มะเร็งที่ถูกทำลายด้วยรังสี ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ จึงส่งผลให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้น

3. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

สมุนไพรจีนเทียนเซียนช่วยปรับสมดุลและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สามารถจะต่อต้านเซลล์มะเร็ง โดยสมุนไพรจีนเทียนเซียน ทำการเยียวยาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากต้นตอ จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุดในไต้หวัน (มิถุนายน 2016) พบว่าสามารถช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 กับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ให้กับร่างกายได้

นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเพิ่มการสร้างอะมิโนโปรตีนต่าง ๆ อาทิ IFN-γ, IL-2 และ TNF-α ซึ่งแสดงถึงความสามารถของสมุนไพรจีนเทียนเซียนในการออกฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านเซลล์มะเร็ง

4. ช่วยลดผลข้างเคียงการรักษา

สมุนไพรจีนเทียนเซียนช่วยลดผลข้างเคียงอันเกิดจากการทำเคมีบำบัด และรังสีรักษา อาทิ อาการปวด เพลีย อ่อนล้า เหนื่อยง่าย ผมร่วง ฟื้นฟูระดับเม็ดเลือดที่ลดลง ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น จากการทดลองทางคลินิก ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Hospital) ในปี 2012 เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสมุนไพรจีนเทียนเซียน กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแผนปัจจุบัน

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรจีนเทียนเซียน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวต่าง ๆ อาทิ CD3, CD4/CD8, และ CD19 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรจีนยังมีการตอบสนองด้านร่างกาย สมรรถภาพในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการในการรับรู้และนึกคิดสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา ความอ่อนล้าและผลกระทบต่อระบบต่างของร่างกายลดลง

References : Safety and Efficacy of THL Practical in Patients with Refractory Metastatic Breast Cancer : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial. Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 803239.

คุณสมบัติของยาน้ำเทียนเซียน

1. ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis Promotion)

ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรของยาน้ำเทียนเซียน สามารถออกฤทธิ์ขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่กำลังอยู่ในช่วงขยายตัว การยับยั้งและขัดขวางเช่นนี้ ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวและแพร่กระจายต่อไปได้

- ทำให้เซลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโตในช่วงระยะหนึ่งของวงจรชีวิตเซลล์ ส่งผลให้เซลล์มะเร็งเสื่อมสภาพและตายไป
- ขัดขวางกระบวนการเผาผลาญของเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เซลล์มะเร็งเสื่อมสภาพและตายไป
- ทำลายโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เซลล์มะเร็งเสื่อมสภาพและตายไป

2. ออกฤทธิ์ปรับสมดุลการเผาผลาญ (Balance the metabolism)

ตัวยาสามารถเปลี่ยนกระบวนการเผาผลาญพลังงานของเซลล์มะเร็ง สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง ในขณะเดียวกันปรับปรุงร่างกายซึ่งถูกเซลล์มะเร็งทำลาย นอกจากนี้ ยังสามารถปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญของเซลล์ปกติ และช่วยเพิ่มผลต้านมะเร็งให้ดีขึ้น

3. ออกฤทธิ์ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน (Immunomodulation)

ยาน้ำเทียนเซียนสามารถปรับสภาพภูมิคุ้มกันในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของ T-cell โดยกระตุ้นทั้งภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจง และแบบไม่จำเพาะเจาะจง (specific immunity and non-specific immunity)

โดยสมุนไพรจีน อาทิ หลินจือ หวงฉี โสม ช่วยเสริมการทำงานของ T-cell กระตุ้น B-cell เร่งปฏิกิริยาของภูมิคุ้มแบบจำเพาะเจาะจง นอกจากนี้ สมุนไพรยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันผ่านโมโนไซท์ (monocyte : เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ร่วมกันทำงานกับเม็ดเลือดขาวอื่นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งเชื้อโรค) แมคโคฟาจ (Macrophage : เม็ดเลือดขาวชนิดที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปในร่างกาย) และ NK cell (Natural Killer Cell : เม็ดเลือดขาวที่ร่างกายใช้ต่อต้านเชื้อโรค และใช้ในการกำจัดเซลล์มะเร็งหรือเซลล์กลายพันธุ์)

จากงานวิจัยในไต้หวัน ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Integrative Cancer Therapies April-June 2016 พบว่า เทียนเซียน
- ช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ natural killer (NK) cells ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายที่มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็ง โดยมีสัดส่วนเพียง 1% ของเม็ดเลือดขาว ในร่างกายของเรา และเป็นเซลล์เพียงหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติสามารถแยกแยะและมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด อย่างมีประสิทธิภาพสูง
- เพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 ซึ่งเป็นเซลล์ทีเฮลเปอร์ (T helper cell) โดยเป็นชนิดย่อยชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- ช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น

4. ยังยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็ง (Anti-spread of cancer cells)

ด้วยวิตามินและแร่ธาตุในเทียนเซียน สามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน และรักษาพยาธิสภาพของร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยหยุดวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็งหลังจากที่ถูกกระตุ้นโดยยีน ยกตัวอย่างเช่น เซเลเนียมหนึ่งในแร่ธาตุสำคัญที่มีในเทียนเซียน สามารถยับยั้งยีนมะเร็ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ โดยมันขัดขวางเซลล์มะเร็งที่กำลังอยู่ระหว่างการแบ่งตัว นอกจากนี้ เจอมาเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุอีกตัวหนึ่ง สามารถชักนำอินเตอร์ลูคิน-2 และอินเตอร์เฟอรอน ให้ช่วยป้องกัน ยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็ง

5. ช่วยลดผลข้างเคียงของเคมีบำบัด ฉายรังสี และช่วยยืดอายุ (Reduce side effect of chemo-radiation therapy and prolong life)

เทียนเซียนเป็นตำรับยาจีนแผนโบราณต้านมะเร็ง ที่ให้ผลการรักษาสูง มีความโดดเด่นนำไปใช้ได้แก้ไขอาการในมะเร็งทุกชนิด และช่วยลดผลข้างเคียงการรักษาด้วยแผนตะวันตก นอกจาก ยานี้ช่วยทำลายเซลล์มะเร็งแล้ว ยังช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีผลสร้างความเสียหายต่อ หัวใจ ไต ตับ ระบบเลือด และอวัยวะภายใน หากใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน ได้แก่ เคมีบำบัด ฉายรังสี จะช่วยเพิ่มผลการรักษาให้มากขึ้น และช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาได้เป็นอย่างดี สามารถปรับปรุงความแข็งแรงของร่างกายผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย สามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค ลดความเจ็บปวด ช่วยยืดอายุ ช่วยให้อยู่ร่วมกันกับเซลล์มะเร็งได้ และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต เทียนเซียนยังสามารถช่วยป้องกันปัญหากระเพาะอาหารหดเกร็ง และช่วยลดการกลายพันธุ์ของเซลล์ดีที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

เมื่อไรต้องใช้เทียนเซียน
(1) กำลังรอผลการตรวจชิ้นเนื้อ
(2) ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
(3) ต้องการลดผลข้างเคียงเคมีบำบัด ฉายรังสี
(4) ไม่สามารถทำการรักษาวิธีหลัก ผู้สูงอายุที่ไม่พร้อมกับการรักษาวิธีหลัก หรือไม่ยินยอมรับการรักษาวิธีหลัก
(5) รับการรักษาวิธีหลักครบแล้ว และต้องการลดโอกาสเสี่ยงการเกิดซ้ำของโรค
(6) มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคร้าย ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
(7) มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ผลศึกษาทางการแพทย์

ตั้งแต่ปี 1996 บุคลากรทางการแพทย์และทีมนักวิจัยใน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทำการศึกษาผลของยาน้ำเทียนเซียนในบทบาทต่าง ๆ จนกระทั่งปี 2016 มีการศึกษาแล้ว 24 หัวข้อ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นานาชาติแล้ว 16 หัวข้อ ในนี้มี 2 หัวข้อ ที่เป็นศึกษาทางคลินิกในมนุษย์

จากการศึกษาทางการแพทย์ สามารถสรุปผลของยาน้ำเทียนเซียน ได้ดังนี้

(1) ช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสริมสร้างการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
(3) ลดผลข้างเคียงของฉายรังสีและเคมีบำบัด
(4) กระตุ้นยีนต้านเนื้องอก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
(5) ชักนำให้เซลล์มะเร็ง (Cancer Cell) เปลี่ยนแปลงเป็นเนื้องอกชนิดดี (Benign Tumor) ช่วยลดการเกิดเนื้องอกมะเร็ง
(6) ชักนำให้เกิดภาวะกำหนดการตายของเซลล์มะเร็งที่เกิดในคนหลายชนิด โดยไม่ชักนำให้เกิดภาวะกำหนดการตายของเซลล์ปกติ
(7) ยับยั้งวงจรการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และหยุดกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ชักนำให้เกิดภาวะกำหนดการตายของเซลล์มะเร็งในที่สุด
(8) ยับยั้งการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์มะเร็งเพื่อไม่ให้เซลล์แบ่งตัว
(9) ต่อต้านการลุกลามและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
(10) ยับยั้งเส้นเลือดเลี้ยงมะเร็ง
(11) ขจัดเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็ง เพื่อลดการเกิดมะเร็งซ้ำ
(12) ลดการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง และช่วยเพิ่มการตอบสนองการฉายรังสีและเคมีบำบัด

** ผลอยู่กับ ปริมาณและระยะเวลาการใช้ยา โดยพบว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่นานขึ้น จะมีฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้น

ส่วนประกอบของยาน้ำเทียนเซียน

ถั่งเช่า

ช่วยบำรุงปอด เพิ่มภูมิคุ้มกัน ฟื้นฟูร่างกายจากอาการ วิงเวียนศีรษะ เบื่ออาหาร โลหิตจาง เป็นต้น

ไป๋ฮวาเสอเสอเฉ่า

ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ลดการเจริญเติบโตลุกลามของเซลล์ผิดปกติ

ชิงไต้

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกลืนกินเซลล์ผิดปกติของแมคโครฟาจ เสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันชนิดจำเพาะเจาะจง เพิ่มประสิทธิผลของการรักษา บรรเทาอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงเคมีบำบัดและฉายรังสี

จูหลิง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกลืนกินเซลล์ผิดปกติของแมคโครฟาจ

หวงฉี

ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมประสิทธิภาพของระบบต่อมน้ำเหลือง

โสมคน

ช่วยบำรุงกำลัง เสริมสุขภาพ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกติ ช่วยฟื้นฟูดูแลตับ

หลงขุย

ช่วยยับยั้งเซลล์ผิดปกติที่มีอาการแทรกซ้อนท้องบวมน้ำ ดีต่อระบบไหลเวียนโลหิต แก้ปวด ปรับความชื้น และลดเสมหะ

ฮั่วเซียง

ช่วยอุ่นเส้นลมปราณปอด ม้าม และกระเพาะ มีคุณสมบัติในการขจัดความชื้น ปรับสมดุลกระเพาะ และระบบย่อยอาหาร

ไป๋จู๋

ช่วยยับยั้งเซลล์ผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ลดอาการท้องมีน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาว

เทียนฮวาเฝิ่น

ปรับสมดุลน้ำหล่อเลี้ยงในร่างกาย แก้กระหาย ขับร้อนโดยเฉพาะในปอด ขับเสมหะ ขับพิษ ลดบวม ต้านจุลินทรีย์ แก้อักเสบ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต

เวยหลิงเซียน

ช่วยยับยั้งเซลล์ผิดปกติ กระตุ้นเลือดลม ทะลวงเส้นลมปราณ ระงับปวด ขับชื้น และขับเสมหะ

ผงไข่มุก

ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสมานแผล ลดการอักเสบ

หนี่เจินจื่อ

ช่วยดูแลระบบต่อมน้ำเหลือง ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาว

กันเฉ่า

บำรุงลมปราณ ขับร้อน ล้างพิษ ขับเสมหะ แก้ไอ ลดอาการอักเสบในช่องปาก เจ็บปวดบาดแผล แผลในทางเดินอาหาร

เทียนเซียนคู่กับการรักษาแผนหลัก

เทียนเซียนสามารถใช้เตรียมตัวผ่าตัด ฟื้นฟูหลังผ่าตัด และควบคู่กับเคมีบำบัด ฉายแสงได้โดยไม่ขัดแย้งกัน ไม่ได้ทำให้ลดประสิทธิภาพของยาแผนปัจจุบันเพราะออกฤทธิ์ต่างกัน โดยยาเคมีบำบัด ฉายแสง จะออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ระหว่างการแบ่งตัว ส่วนเทียนเซียนจะออกฤทธิ์ทำลายผนังไมโตคอนเดรียให้ทะลุ ทำให้เอนไซม์ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ออกมา ส่งผลให้เซลล์มะเร็งฝ่อตายเอง (Apoptosis)

จากการทดลองของ นพ.ล่าย จี๋ หมิง แห่ง Health Research Institute ไต้หวัน พบว่า การใช้ เทียนเซียนในการรักษามะเร็งร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน เพิ่มผลการรักษาให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น ดังนี้

- ช่วยเพิ่มผลการรักษาคีโม เนื่องจากเทียนเซียน ช่วยลดการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง
- ช่วยเพิ่มผลฉายแสง เนื่องจากเทียนเซียนช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งที่ถูกทำลายด้วยรังสีแล้ว ซ่อมแซมตัวเองกลับมาใหม่
- ป้องกันมะเร็งกระจาย หรือเกิดซ้ำ เนื่องจากเทียนเซียน ช่วยทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
- ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงช่วยลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด/ฉายแสง และช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยได้เร็ว อาการเบื่ออาหาร เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง น้อยลง การตอบสนองต่อการรักษาสูง

ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว ได้แนะนำการใช้เทียนเซียน ควบคู่กับ การรักษาแผนหลัก ดังนี้

- ก่อนการผ่าตัด สามารถใช้เทียนเซียนก่อนผ่าตัดประมาณ 1 เดือน ช่วยให้ร่างกายพร้อมรับการผ่าตัดมากขึ้น และฟื้นฟูสุขภาพหลังการผ่าตัดเร็วขึ้น
- หลังการผ่าตัด โดยทั่วประมาณ 10 วัน หลังผ่าตัด ค่อยเริ่มใช้เทียนเซียน มีผลช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนเพลีย ฟื้นฟูชี่และเลือด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเกิดเซลล์ที่ไม่ดีในช่วงนี้
- ระหว่างฉายรังสี / เคมีบำบัด เนื่องจากอาจมีปัญหาจากผลข้างเคียง อาทิ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ผมร่วง นอนหลับไม่ดี เม็ดเลือดขาวลดลง ภูมิคุ้มกันต่ำลง ฯลฯ สมุนไพรจีนในเทียนเซียนจะช่วยฟื้นฟูร่างกาย ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกติ
- หลังการรักษาแผนหลัก ร่างกายต้องคงความแข็งแรง ป้องกันการเกิดซ้ำ สามารถนำเทียนเซียนมาใช้ดูแลสุขภาพตามสภาวะร่างกายในช่วงนี้
กว่าจะมาเป็นเทียนเซียน

ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว

อ่านประวัติเพิ่ม

ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว แพทย์นักวิจัยด้านมะเร็ง เกิดที่เมืองทงฮว่า มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ ปี ค.ศ.1954 สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทย์ทงฮว่า เมื่อปี 1975

เดือนตุลาคม 1972 ระหว่างที่เป็นแพทย์ฝึกหัดที่ โรงพยาบาลลิ่วต้าวกัว เมืองทงฮว่า เพียงวันแรกก็ตกใจและเสียใจกับผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่งที่ช่วยไม่ได้ จึงตั้งปณิธานกับตนเองที่จะใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้ได้ โดยสิ่งที่นึกถึงในตอนนั้น คือ สมุนไพรจีน ซึ่งมีมากมายบนเทือกเขาฉางไป๋ ในทงฮว่าบ้านเกิด

ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว ผู้คิดค้นตำรับนี้ ได้วิจัยการวิจัยและพัฒนา โดยใช้หลักการ 5 ประการ เพื่อได้เป็นตำรับที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่

1. ใช้สมุนไพรธรรมชาติจากเทือกเขาฉางไป๋ซาน

ตำรับยาน้ำเทียนเซียนเกิดจากสารสกัดสมุนไพรจีนหลายชนิด อาทิ ตงฉงเซี่ยเฉ่า ไป๋ฮวาเสอเสอเฉ่า กันเฉ่า โสม หวงฉี หนี่เจินจื่อ เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิด ถูกคัดเลือกมาจากเทือกเขาฉางไป๋ซาน อันเป็นแหล่งสมุนไพรที่ทรงคุณค่าของจีน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สมุนไพรจากฉางไป๋ซานมีคุณสมบัติโดดเด่น ได้แก่

• เดิมเป็นภูเขาไฟ ผืนดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต เช่น ธาตุเซเลเนียม หรือ เยมาเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการช่วยต้านอนุมูลอิสระ

• มีฤดูหนาวที่ยาวนาน พืชพันธุ์ต่าง ๆ บนเทือกเขาแห่งนี้ จึงเกิดการสะสมสารอาหารตามธรรมชาติไว้มากเป็นพิเศษ เพื่อให้อยู่รอดในช่วงฤดูหนาว

• แหล่งต้นน้ำจากทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ “เทียนฉือ” ซึ่งมีแร่ธาตุมากมายหลายชนิด ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร

เทือกเขาฉางไป๋ซาน

2. ใช้หลักการแพทย์แผนจีน

สมุนไพรส่วนประกอบของเทียนเซียน คัดเลือกตามหลักการดูแลผู้เป็นมะเร็งของแพทย์แผนจีน ซึ่งให้ความสำคัญกับ การขับร้อนถอนพิษ สลายก้อนทำให้โลหิตไหลเวียน การระงับปวดด้วยการทะลวงสิ่งอุดตัน การเสริมพลังและบำรุงโลหิต โดยหลักการแพทย์แผนจีนนั้น ให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายทั้งหมด ไม่เฉพาะจุดที่พบเนื้องอกหรือมะเร็ง

3. ใช้เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยมาตรฐาน GMP

เทียนเซียนได้รับการวิจัยและพัฒนาจากสถาบันวิจัยยาฉางไป๋ซาน และผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานจาก Jilin Province Tonghua Zhen Guo Pharmaceutical Co., Ltd.โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสกัดเอาเฉพาะส่วนประกอบที่มีประสิทธิผล ดูดซึมง่ายและได้ผลเร็ว

4. ใช้ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล รับรองความปลอดภัย

เทียนเซียนได้รับตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันรับรองคุณภาพ SGS (Society General de Surveillanc Hong Kong Ltd.) แห่งฮ่องกง ไต้หวัน และไทย ได้รับการยืนยันว่า ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก อาทิ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง อาทิ ยาฆ่าแมลง และปลอดภัยจากสเตียรอยด์

5. ใช้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ปี 1996 บุคลากรทางการแพทย์และทีมนักวิจัยใน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทำการทดลองศึกษาผลของเทียนเซียนแล้วถึง 20 งานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์กว่า 10 ฉบับ

สถาบันมะเร็งชาติสหรัฐอเมริกา
(The U.S. National Cancer Institute)

ให้นิยาม THL-P (Tien Hsien Liquid-P) มีคุณสมบัติเป็นยา ในพจนานุกรมยาของสถาบัน

วันที่เริ่มลงทะเบียน : 6 กรกฎาคม 2552

หัวเรื่อง : คุณสมบัติของยาน้ำเทียนเซียน

ชื่อยา : Tien Hsien Liquid-P (ยาน้ำเทียนเซียน-พี)

หมายเลขเภสัชตำรับเลขที่ : C88275

Research Article
Elimination of Cancer Stem-Like “Side Population” Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture “Tien-Hsien Liquid”

หัวข้อการทดลอง : ปฏิกิริยาในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของยาน้ำเทียนเซียน

จุดประสงค์การทดลอง : เพื่อทดสอบผลการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ในกรณีใช้ยาน้ำเทียนเซียนเพียงอย่างเดียว หรือใช้ยาต้านมะเร็งอื่นร่วมด้วย

เกริ่นนำ : เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง คือ เซลล์มะเร็งตัวอ่อนที่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ เปรียบเสมือนเมล็ดมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายรอวันเจริญเติบโตเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด ทีมทดลองใช้วิธีการ Side population เอากลุ่มเซลล์มะเร็งทั้งหลาย ได้แก่ เซลล์มะเร็งสมอง เต้านม ตับ ปอด มาแยกแยะเอาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งออกมา พบว่า มีค่าของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเท่ากับ 1.74%, 2.14%, 1.69% และ 1.79% ตามลำดับ ลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งนั้น พบว่า มียีนที่มีลักษณะดื้อยาจำนวนมาก มีรูปแบบยีนที่สามารถส่งสัญญาณการแบ่งตัว และเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาน้ำเทียนเซียน
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

หัวข้อการทดลอง : ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาน้ำเทียนเซียน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ( A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial.)

บทคัดย่อทดลอง :

การทดลองยาน้ำเทียนเซียนทางคลินิกในมนุษย์ การทดลองดังกล่าวทำที่โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน จุดประสงค์หลักในการทดลอง ก็เพื่อประเมินผลความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาน้ำเทียนเซียนนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมการทดลองเป็นเวลา 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือนใช้ยาน้ำเทียนเซียนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ซีซี จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 44 ราย ได้รับการรักษาด้วยยาน้ำเทียนเซียน 30ราย อีก 14ราย ไม่ได้รับยาน้ำเทียนเซียน อายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 86.4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม สภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นอายุความสูง น้ำหนักระยะโรคที่เป็น การกระจายของโรค ไม่มีความแตกต่างกันมาก เมื่อดูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยให้ทำแบบสอบถาม พบว่าก่อนเข้าโครงการคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่หลังการรักษาจะพบความแตกต่างกันมากหลายประการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ กระบวนการการรับรู้ ความอ่อนล้า มีความแตกต่างกัน และอย่างที่ทราบแล้วว่า ผู้ป่วยที่เข้าโครงการล้วนผ่านการรักษาแผนหลักมาแล้ว ซึ่งผลข้างเคียงการรักษาทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง พบว่าหลังเข้าโครงการกลุ่มที่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สรุปเส้นทางของเทียนเซียน
ปี 1988 | รับการขึ้นทะเบียนยา โดยกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 1989 | ศ.หวัง เจิ้น กั๋ว ได้รับ 3 เหรียญรางวัล จากเวทีประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ บรัชเซล ยูเรก้า ครั้งที่ 38 (The 38th Brussels Eureka World Invention Expo) ณ กรุงบรัซเซล ประเทศเบลเยี่ยม จากผลงานตำรับ “ยาน้ำเทียนเซียน”
ปี 1990 | ศ.หวัง เจิ้น กั๋ว ได้รับรางวัล ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นของจีน , รางวัล 1 ใน 10 คนรุ่นใหม่ของจีน , รางวัลผู้เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จากผลงานตำรับ “ยาน้ำเทียนเซียน”
ปี 1991 | เทียนเซียนออกสู่ตลาดโลก มีตัวแทนในหลายเมือง อาทิ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โรมาเนีย
ปี 1996 | เริ่มการศึกษาผลของเทียนเซียนตามหลักการแพทย์แผนตะวันตก จนปี 2016 มีการศึกษาผลของเทียนเซียน 24 หัวข้อ ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นานาชาติแล้ว 16 หัวข้อ
ปี 2011 | เทียนเซียนเป็นยาจีนตำรับแรก ที่ได้รับการบันทึกในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา http://bit.ly/2Lj33nN
ปี 2012 | ตีพิมพ์ผลการศึกษาเทียนเซียนทางคลินิกในมนุษย์ http://bit.ly/2IZCJ0j
ปี 2012 | ตีพิมพ์ผลการศึกษาเทียนเซียนในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง http://bit.ly/2PHOXem

ปรึกษาผลิตภัณฑ์เทียนเซียน

กรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

โดยตั้งแต่ปี 1998 บริษัท เฟยดา จำกัด สาขาประจำประเทศไทย เริ่มดำเนินงานนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรเทียนเซียนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

อ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์ Tian Xian

ยาน้ำเทียนเซียน

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Tian Shun

จื่อเค้อเจียวหนัง

อัวะลู่เจียวหนัง

เก็กฮวยกวักเม้งเจียวหนัง

ปู่เซินเจียวหนัง

อุ้ยเจียวหนัง

ซึงเถี่ยเจียวหนัง

เซียวซุ่นเจียวหนัง

เหวยเซินเจียวหนัง

ติดต่อเรา

02-264-2217
เวลาทำการ 08.30 น.-17.00 น.
[email protected]
213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

Copyright © 2020 บริษัท เฟยดา จำกัด. All rights reserved.