อาการของโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน
13 MAY. 2559 VIEW: 2507

 อาการของโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน

 

   

 

มารู้จักกับโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน

       โรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน (Fulminant hepatitis) คือโรคที่มีการอักเสบขอตับ ทำให้เซลล์ตับจำนวนมากตายลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ตับวายและไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆให้ทำงานผิดปกติไปด้วย เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากไวรัส ยารักษาโรค สารพิษ ขาดออกซิเจน โรคอันสืบเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ หรือการติดเชื้ออย่างอื่น เป็นต้น  โดยโรคตับเป็นอีกต้นตอหนึ่งของโรคมะเร็ง ที่หากเมื่อตับมีอาการอักเสบแบบเรื้อรังหรือเฉียบพลันก็อาจทำให้กลายเป็นมะเร็งในที่สุด

      จากสถิติจำแนกได้ว่าผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอมีเพียง 0.1 % ที่ลุกลามจนพัฒนากลายเป็นโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยชนิดไวรัสตับอักเสบบีมี 1 % ส่วนผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีมีสัดส่วนในอัตราน้อยมาก

อาการของโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน

อาการของโรคที่พบบ่อยมีดังนี้

   1.  ดีซ่าน  เป็นอาการที่สังเกตได้ง่าย โดยสังเกตได้จากภายนอกคือ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง อย่างชัดเจน

   2.  หมดสติ  ภาวะหมดสติจากโรคตับ (hepatic coma)เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตด้วยรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน เมื่อตับเสื่อมประสิทธิภาพ เลือดที่มีสารพิษจะไหลวนไปทั่วร่างกาย หากตกตะกอนที่สมองก็จะทำให้หมดสติได้

   3.  ผิวหนังมีจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่าย 

        เมื่อตับทำงานผิดปกติไม่สามารถสร้างปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้ จึงมีเลือดออกง่าย หรือเมื่อเลือดออกแล้วก็จะไม่ยอมหยุดไหล ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
 

   4.  ติดเชื้อในกระแสเลือด

       ผู้ป่วยโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันมีภูมิคุ้มกันต่ำมาก ส่งผลให้แบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัสเข้าสู่ร่างกายและแพร่กระจายเข้ากระแสเลือดได้ง่าย จนเกิดสภาวะโลหิตเป็นพิษ (septicaemia) ซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

   5.  สภาวะโรคไตอันเนื่องมาจากโรคตับ

     ตับมีหน้าที่กำจัดสารพิษในร่างกาย เมื่อตับทำงานบกพร่อง สารพิษทั้งหลายจึงถูกส่งตรงมายังไต ประกอบกับระบบไหลเวียนของเลือดขัดข้องทำให้ไตได้รับเลือดแดงมาเลี้ยงน้อยลง จึงยิ่งสร้างความเสียหายให้ไตมากขึ้น จนอาจถึงขั้นไตวายในที่สุด

   6.  ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ

       ตับนอกจากจะมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียแล้ว ยังมีหน้าที่ในการปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
     
       โรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันนั้นสามารถรักษาได้ หากวินิจฉัยโรคแล้วเจอในเวลาที่รวดเร็ว ก็มีโอกาสที่จะหายและรอดชีวิตสูง ดังนั้นการสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ หากเรามีอาการแปลกๆ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของโรคและรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที

 

"มะเร็ง" ยังไม่สิ้นหวัง 
ปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง
Tel. 02-264-2217-9
Line ID : tianxianfamily


 สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ