ความปลอดภัยของ TIAN XIAN LIQUID

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา

ใบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ใบขึ้นทะเบียน FDA สหรัฐอเมริกา

ใบขึ้นทะเบียนประเทศออสเตรเลีย

ใบขึ้นทะเบียน เขตปกครองฮ่องกง

ใบขึ้นทะเบียนประเทศฟิลิปปินส์

ใบขึ้นทะเบียนประเทศไต้หวัน

ใบขึ้นทะเบียนประเทศโรมาเนีย

ใบขึ้นทะเบียนประเทศตุรกี

ใบขึ้นทะเบียนประเทศมาเลเซีย

ใบขึ้นทะเบียนประเทศสิงค์โปร์