Health news

กรมการแพทย์แนะวิธีเลี่ยง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

31 AUG 2563 VIEW: 189


สธ.-รพ.รามาธิบดี-สปสช. เริ่มให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่บ้าน

10 JUL. 2563 VIEW: 301


เทคโนโลยีใหม่ช่วยตรวจหามะเร็งตับอ่อน

14 JAN. 2563 VIEW: 510


พัฒนา โบรอนอินทรีย์ เภสัชรังสีตรวจวินิจฉัยมะเร็ง

17 DEC 2562 VIEW: 496


คนไทยป่วยมะเร็งปอดเพิ่มวันละ 42 คน แนะตรวจเร็วลดเสี่ยงเสียชีวิต

26 NOV 2562 VIEW: 734


ความหวังใหม่!! วัคซีนต้านมะเร็ง ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

15 OCT. 2562 VIEW: 988


กรมควบคุมโรคเตือนบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะเร็ง

19 AUG 2562 VIEW: 785


เรียกคืนเต้านมเทียมซิลิโคนชนิดผิวขรุขระ นาเทรล เสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

7 AUG 2562 VIEW: 776


หมอจุฬา ชี้มะเร็งกระเพาะ เสี่ยงแน่ถ้าไม่ใช้ช้อนกลาง

24 JUL. 2562 VIEW: 713


มูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร ชี้โรคอ้วนทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดมากกว่าสูบบุหรี่

12 JUL. 2562 VIEW: 736


โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้

2 JUL. 2562 VIEW: 870


ราชวิถีผ่ามะเร็งปากมดลูกไร้แผล

14 JUN 2562 VIEW: 736


1/72 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>