4 เหตุผล ทำไมต้องใช้เทียนเซียน
30 OCT. 2561 VIEW: 43670

1.  ช่วยทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (CSC : Cancer Stem Cell)
     ในก้อนมะเร็งมีเซลล์ต้นกำเนิดประมาณ 2% เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งรับเคมีบำบัดจะมีปฏิกิริยาคายยาออกมา ยาจึงไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ นอกจากนี้ เคมีบำบัดมีผลกับเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว แต่เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นเซลล์ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแบ่งตัว จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยาเคมีบำบัดไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ ยิ่งส่งผลให้เกิดการกำเริบซ้ำของโรค 
เทียนเซียนทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้โดย
     1)  ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเข้าสู่กระบวนการตายแบบอะพอพโทซิส (Apoptosis) ซึ่งเป็นการตายที่เกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต เป็นการตายของเซลล์ที่เกิดจากการโปรแกรมของร่างกาย เมื่อจับสัญญาณได้ถึงเซลล์แปลกปลอม 
     2)  ช่วยควบคุมการแสดงออกของยีนของเซลล์ต้นกำเนิด ควบคุมความสามารถในการสืบสายพันธุ์ ยับยั้งการสร้างรูปแบบและความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง

References : Elimination of Cancer Stem cell-Like “Side Population” Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture “THL”, Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 617085 

2.  ช่วยเพิ่มผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายรังสี
     จากการศึกษาหัวข้อ ปฏิกิริยาในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของเทียนเซียน โดย นพ.ล่าย จี๋ หมิง แห่ง Health Research Institute ไต้หวัน พบว่า การใช้สมุนไพรจีนดังกล่าวร่วมกับยาเคมีบำบัด Doxorubicin ซึ่งเป็นยาพื้นฐานในการรักษามะเร็งหลายชนิด ให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น และยังกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเองแบบอะพอพโทซีส
     นอกจากนี้ เทียนเซียนช่วยลดอัตราต่อต้านการรักษาแผนหลักของเซลล์มะเร็ง ยังช่วยทำให้เซลล์มะเร็งที่ถูกทำลายด้วยรังสี ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ จึงส่งผลให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้น 

3.  ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
     เทียนเซียนช่วยปรับสมดุลและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สามารถจะต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ โดยเทียนเซียนทำการเยียวยาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากรากฐาน จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุดในไต้หวัน (มิถุนายน 2016) พบว่าสามารถช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 กับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell  ให้กับร่างกายได้ 
     นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเพิ่มการสร้างอะมิโนโปรตีนต่าง ๆ อาทิ อินเตอร์ลูคิน แกมม่า, อินเตอร์ลูคิน 2 และ Tumor necrosis factor 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถของเทียนเซียนในการออกฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านเซลล์มะเร็ง

4.  ช่วยลดผลข้างเคียงการรักษา
     เทียนเซียนช่วยลดผลข้างเคียงอันเกิดจากการทำเคมีบำบัด และรังสีรักษา อาทิ อาการปวด เพลีย อ่อนล้า เหนื่อยง่าย ผมร่วง ฟื้นฟูระดับเม็ดเลือดที่ลดลง ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น
     จากการทดลองทางคลินิก ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Hospital) ในปี 2012 เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเทียนเซียน กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแผนปัจจุบัน
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ได้รับเทียนเซียน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวต่าง ๆ อาทิ CD3, CD4/CD8, และ CD19 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
     นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรจีนยังมีการตอบสนองด้านร่างกาย สมรรถภาพในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการในการรับรู้และนึกคิดสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับสมุนไพรจีน ความอ่อนล้าและผลกระทบต่อระบบต่างของร่างกายลดลง

References : Safety and Efficacy of THL Practical in Patients with Refractory Metastatic Breast Cancer : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial. Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 803239. 
 
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ