ผ่าอนุรักษ์เต้าอาจต้องผ่า ครั้งที่ 2
12 DEC 2555 VIEW: 3002

ผ่าอนุรักษ์เต้าอาจต้องผ่า ครั้งที่ 2

 

     จากการศึกษาในสหราชอาณาจักรพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้า (breast conserving) ต้องรับการผ่าตัดซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งผลนี้ได้ถูกตีพิมพ์ใน BMJ ยืนยันว่า ผลการวิจัยก่อนหน้านี้เป็นการศึกษาขนาดเล็ก เป็นมาตรฐานที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เลือกการผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้า ที่ต้องทราบถึงความเสี่ยงในการผ่าตัดแบบดังกล่าว
 

     ในสหราชอาณาจักรแต่ละปีมีผู้หญิงประมาณ 45,000 ราย ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ร้อยละ 58 เลือกการผ่าตัดบางส่วนเพื่ออนุรักษ์เต้า เมื่อร่วมกับการใช้รังสีรักษา อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยใกล้เคียงกับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (breast-mastectomy) เพียงอย่างเดียว แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่จำกัดเนื้องอกบางส่วนจึงตรวจพิสูจน์ได้ยาก ทำให้การผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้าอาจมีเนื้องอกหลงเหลืออยู่ จนต้องมีการผ่าตัดครั้งที่ 2

     จากการสำรวจที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติ 156 ของสหราชอาณาจักร (156 NHS trust) พบว่า ผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดอนุรักษ์เต้า ระหว่าง เมษายน 2005 ถึง มีนาคม 2008 มีจำนวน 55,297 คน ในจำนวนนี้มีถึง 11,032 คน ที่ต้องผ่าตัดครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน ซึ่งประมาณร้อยละ 40 ของผู้หญิงที่ต้องผ่าตัดซ้ำ ได้เปลี่ยนเป็นผ่าตัดเต้านมออก และผู้ที่รับผ่าตัดครั้งที่ 2 แล้วยังเลือกผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมอีกครั้ง พบว่า 1 ใน 7 ต้องรับการผ่าตัดครั้งที่ 3

     นายแรมซีย์ คูเทรส จากศูนย์วิจัยการผ่าตัดมะเร็งเต้านม มหาวิทยาลัยเซาท์แทมตัน สหราชอาณาจักร ให้ความเห็นว่า “เรื่องนี้น่าสนใจมาก และมีความสำคัญต่อผู้หญิงส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร ก่อนผลการสำรวจนี้จะออกมา ในสหราชอาณาจักรและที่อื่นๆ ก็มีผลที่คล้ายกันนี้ออกมาบ้างแล้ว มันเป็นมาตรฐานที่นำมาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการผ่าตัด และมันสำคัญเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการผ่าตัด”

     เขากล่าวอีกว่า “เป้าหมายของการผ่าตัดซ้ำหลังจากผ่าตัดอนุรักษ์เต้านม คือตัดโอกาสการกลับมาของมะเร็ง เพิ่มอัตราการรอดชีวิต โดยอัตราการเกิดซ้ำของมะเร็งเต้านม จะลดลงไปโดยต้องใช้การรักษาอื่นร่วมด้วย อาทิ ฉายรังสี ฮอร์โมนบำบัด และเคมีบำบัด ตามความเหมาะสม และมีความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงการเกิดซ้ำของมะเร็งเต้านม และเลือกวิธีการผ่าตัดที่ได้ผลที่สุดอย่างระมัดระวัง”

     การผ่าตัดซ้ำของมะเร็งเต้านมแตกต่างกันในแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุข บางแห่งอัตราการผ่าตัดซ้ำต่ำกว่า 10% ในขณะที่บางแห่งมากกว่า 30% ซึ่งยังต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อให้เข้าใจสาเหตุ

ที่มา : http://info.cancerresearchuk.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  :  สาเหตุส่งเสริมการเกิดซ้ำของมะเร็งเต้านม ได้แก่ ฮอร์โมน ยีนมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง การรักษาแบบผสมผสานเพื่อขจัดสาเหตุการเกิดซ้ำ อาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดซ้ำ 


ปรึกษาและขอข้อมูล โทร.02-264-2217-9
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ