ยาจีนยับยั้งก่อนเซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็ง
14 NOV 2555 VIEW: 5725

ยาจีนยับยั้งก่อนเซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็ง

 


 

ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว
ผู้คิดค้นยาน้ำเทียนเซียน

      การแปรเปลี่ยนเป็นมะเร็งในร่างกายของคนเราล้วนเกิดเพราะเซลล์มีการแปรเปลี่ยนอย่างเฉียบพลัน  เหตุที่เกิดการแปรเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันก็เพราะการเรียงลำดับของ DNA ในร่างกายเกิดความสับสน ยังผลให้ยีนเกิดการเปลี่ยนแปลง   โปรตีนที่เกิดขึ้นก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงไม่อาจมีสมรรถภาพในการทำงานตามปกติได้  

      ภายในร่างกายล้วนแต่มียีนมะเร็งปกติ เรียกว่า ยีนภาวะก่อนเกิดมะเร็ง  เนื่องจากยีนภาวะก่อนเกิดมะเร็งเป็นตัวกุมการเคลื่อนไหวชีวิตเซลล์  ถ้าหากยีนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง  วงจรชีวิตเซลล์ก็จะพลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วย  เซลล์ก็อาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งนับตั้งแต่บัดนั้น  

      ภายในร่างกายมียีนชนิดหนึ่งเรียกว่า  ยีน p53 ซึ่งเป็นยีนยับยั้งมะเร็งของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เมื่อยีน p53 ผิดปกติ สูญเสียประสิทธิภาพในการยับยั้งมะเร็ง  ทำให้ยีนภาวะก่อนเกิดมะเร็งผันแปรเป็นยีนมะเร็ง  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  สาเหตุที่ทำให้แปรเปลี่ยนเป็นมะเร็ง  ก็เพราะ ยีน p53 ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน   ยีน  p53 สามารถปรับกระบวนการการแพร่พันธุ์ของเซลล์  ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างเงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ DNA ในการซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องอีกด้วย  แต่หากปล่อยให้เกิดการแปรเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันของยีน ก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งในที่สุด  กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จะป้องกันมะเร็ง  ก็ต้องยับยั้งมิให้ ยีน p53 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน 

      เพื่อการนี้ ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอยู่หลายปี จนสามารถผลิตยาจีนตำรับที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนอย่างเฉียบพลันได้สำเร็จ  ซึ่งยาจีนตำรับนี้สามารถปกป้อง ยีน p53 ได้เป็นอย่างดี    โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกนานาประการ โดยจากการทดลองกับสัตว์ทดลอง พิสูจน์ว่าภายใต้สารบางอย่างที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็ง ยาจีนทำให้อัตราการเกิดมะเร็งของหนูทดลองลดลงถึง 56.2% นี่คือ ยาจีนสำเร็จรูปขนานหนึ่งที่มีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งอย่างโดดเด่นที่สุดในปัจจุบัน

      เนื่องจากมีบทบาทต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของ ยีน p53 ได้เป็นอย่างดี ยาจีนตำรับของ ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันรักษาอาการของโรคที่เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง อาทิ  ช่วยในการรักษา เนื้องอกต่อมน้ำนม ท่อน้ำนม  กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง   กระเพาะอาหารเป็นแผล  ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง  การเปลี่ยนแปลงของผิวนอกลำไส้  ติ่งเนื้อบริเวณไส้ตรง  เนื้องอกในมดลูก  ตับอักเสบเรื้อรัง  เป็นต้น

 

รับข้อมูลยาจีนที่ช่วยทำให้การรักษามะเร็งได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9 

 
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ