รังสีรักษาเนื้องอกในสมอง
26 JUL. 2555 VIEW: 6045

รังสีรักษาเนื้องอกในสมอง

     รังสีรักษาจะมีบทบาทอย่างมากต่อการรักษาเนื้องอกในสมอง โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งในสมองที่มีความรุนแรงมาก มักจะมีความไวต่อรังสีค่อนข้างมาก การฉายรังสีจะช่วยยืดอายุผู้ป่วยหรือยืดระยะเวลาในการเกิดอาการขึ้นมาใหม่ได้หรือมะเร็งบางชนิด  เช่น  medulloblastoma จะมีความไวต่อรังสีมากที่สุด การใช้รังสีจะช่วยผู้ป่วยได้มาก เราจึงมักใช้รังสีรักษาร่วมในการผ่าตัดในรูปแบบ post operative irradiation

 ข้อบ่งชี้ในการใช้รังสีรักษา
     1. ผ่าไม่หมดหรืออยู่ในตำแหน่งที่ผ่าตัดเข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณ midbrain, pons หรือบริเวณ motor area เป็นต้น
     2. มะเร็งบางชนิดที่ไวมากต่อรังสี เช่น medulloblastoma หลังจากผ่าตัด decempress และได้ผลชิ้นเนื้อแล้ว

 ข้อห้ามในการใช้รังสีรักษา
     1. ในรายที่ไม่สามารถควบคุมการเพิ่มความดันในสมองได้ ปกติถ้ามีการเพิ่มความดันในสมองจะต้องลดระดับความดันก่อนอาจจะโดยการให้  steroid หรือ shunt
     2. ถ้า  localize ตำแหน่งของก้อนได้ไม่แน่นอนหรือไม่ได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอน
     3. ในรายที่มี diffuse degenerative encephalitis หรือ cerebral atrophy
     4. ในรายที่ได้รับการฉายรังสีมาอย่างเต็มที่แล้วการฉายซ้ำจะเสี่ยงต่อการเกิด cerebral necrosis

 

 

ข้อควรระวังระหว่างการฉายรังสี
     1. ในระหว่างฉายรังสีจะทำให้เนื้อสมองบวมและเกิดการเพิ่มความดันในสมอง ซึ่งจะต้องแยกจากการเพิ่มความดันในสมองจากก้อนมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม การให้ steroid high dose  จะช่วยอย่างมาก ที่นิยมคือ degenerative ในขนาดประมาณ 10-20 มก. ต่อวัน และการฉายรังสีควรเริ่มต้นด้วย dose ต่ำๆ ก่อน   เช่น  50-100 cGy ใน 3-4 วันแรก จะช่วยทำให้ไม่เกิดอาการบวมของสมองได้
     2.  ในระยะยาว อาการทางสมองอาจจะเกิดขึ้นได้อีกภายหลังรังสีรักษาประมาณ  6  เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งก็จะต้องแยกว่ามี recurrence หรือเป็น cerebral necrosis การเกิด necrosis มักแสดงในพวกที่ได้รับรังสีขนาดสูงๆ เกิน 5000 cGy
     3.  ภาวะ mental retardation อาจจะพบในผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า  3 ปี แต่การแสดงภาวะนี้มีปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมด้วย เช่น กรรมพันธ์ ตัวโรคเนื้องอกสมองเอง ภาวะแวดล้อมของการเจ็บป่วย  และการให้เคมีบำบัด
     4.  ภาวะ  leuko-encephalopathy มักจะเกิดในรายที่ได้รับการรักษาร่วมกับเคมีบำบัดโดยเฉพาะ  methotrexate

 

รับข้อมูลยาจีนที่ช่วยทำให้การรักษามะเร็งได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9 
ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรีกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม