การฝังแร่รักษามะเร็ง
16 MAY. 2555 VIEW: 9939

การฝังแร่รักษามะเร็ง

 

      

     การฝังแร่เพื่อรักษามะเร็ง (Brachytherapy) สามารถรักษามะเร็งได้หลายชนิด อาทิ มะเร็งปากมดลูก รังไข่ เยื่อบุมดลูก หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ ปอด ฯลฯ

หลักการทั่วไปของการฝังแร่
      สำหรับวิธีการสอดใส่แร่ ในอดีตแร่จะถูกใส่ไปพร้อมเครื่องมือ (applicator) เรียกวิธีการนี้ว่า preloading ซึ่งแพทย์และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องได้รับอันตรายจากรังสีโดยตรง จึงไม่นิยมใช้ วิธีนี้ ในปี พ.ศ.2493 มีการพัฒนาโดยใส่เครื่องมือที่มีรูกลวงในตำแหน่ง ที่เหมาะสมก่อนที่จะใส่แร่ตามหลังเรียกวิธีนี้ว่า after-loading ซึ่งในระยะแรกยังใส่แร่ด้วยมือ เรียก manual afterloading ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายจากรังสี ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิคที่อยู่ภายนอกห้องรักษาผู้ป่วย ควบคุมการใส่แร่แทนการใส่แร่ด้วยมือเรียกวิธีนี้ว่า remote afterloading6

 ปัจจุบันวิธีการรักษาด้วยการฝังแร่ มีดังนี้
     1. Molds (surface application) แร่จะถูกวางแนบชิดไปตามผิวของก้อนมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งบริเวณใบหูชั้นนอก มะเร็ง ผิวหนัง
     2. Intracavitary brachytherapy เป็นการสอดใส่แร่เข้า ไปในโพรงของอวัยวะที่เป็นโรค โดยวางแร่ใกล้กับก้อนมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งหลังโพรงจมูก
     3. Intraluminal brachytherapy เป็นการ สอดใส่แร่ในหลอดหรือท่อของอวัยวะที่เป็นโรค ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งหลอดลม มะเร็งท่อน้ำดี
     4. Interstitial brachytherapy เป็นการเสียบใส่แร่เข้าไปในก้อนมะเร็งโดยตรง ได้แก่ มะเร็งของช่องปาก เช่น (ลิ้น ริมฝีปาก) มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก การเสียบใส่แร่มี 2 แบบ คือ แบบชั่วคราว (Temporary) โดยให้แร่อยู่ในก้อนมะเร็งจนได้ปริมาณรังสีที่ต้องการ แล้วจึงนำแร่ออกจากก้อนมะเร็ง และ แบบถาวร (Permanent) จะฝังแร่ไว้ในก้อนมะเร็งจนแร่สลายตัวหมด แร่ที่ใช้ในการฝังแบบถาวร ได้แก่ ไอโอดีน (I-125) ทอง (Au-198)

ประโยชน์ของการฝังแร่
     • การฝังแร่เป็นการรักษาที่ใช้รังสีเข้าไปใกล้ตำแหน่งที่ต้องการรักษาโดยตรง ทำให้ได้รับรังสีปริมาณมาก และอวัยวะใกล้เคียงอื่นที่ไม่ต้องการที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้รับรังสีน้อยลง
     • ใช้เป็นการรักษาร่วมกับการฉายรังสีจากภายนอก

 ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการรักษา
     • ผลจากรังสี เนื่องจากแร่มีพลังงานสูง ดังนั้นห้องฝังแร่ต้องเป็นห้องปิดและมีเครื่องกั้นรังสี
     • อาจมีอาการไข้ต่ำๆ หลังการใส่แร่
     • อาการปวดท้องบริเวณที่ใส่แร่
     • มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
     • อาจมีอาการเลือดออกหลังการใส่แร่    

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9 
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ