สมุนไพรจีนกับรังสีรักษา
19 MAR 2555 VIEW: 5878

 

      การรักษามะเร็งด้วยการใช้รังสี ก็ยังใช้รังสีแบบเดิม แต่มีการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องควบคุมลำรังสี พัฒนาอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจะฉายก้อนมะเร็งเล็ก ๆ ได้ กำบังรังสีได้โดยไม่เสียเวลามาก ผู้ป่วยที่ผ่านรังสีบำบัด  จะมีผลกระทบต่อไขกระดูก  อาการแสดงออก คือ เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดลดลง  ถ้าได้รับผลกระทบมากเม็ดเลือดแดงก็ลดต่ำลงด้วย  

     นอกจากนี้ รังสียังมีผลข้างเคียงต่อเนื้อเหยื่อในช่องปาก  จมูก  ลำคอ  ตลอดจนทางเดินอาหาร  ทางเดินปัสสาวะ  เป็นต้น  ผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ ได้แก่ ห้อเลือด บวมน้ำ หรือเกิดแผลเปื่อย ทำให้ไม่เจริญอาหาร คลื่นไส้อาเจียน 

     หลักการของแพทย์แผนจีนนั้น ในระหว่างการรักษาด้วยรังสี ผู้ป่วยจึงควรได้รับยาจีนกลุ่มเสริมม้ามปรับสมดุลกระเพาะอาหาร  เสริมพละกำลังหล่อเลี้ยงธาตุยิน 

     ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่จบคอร์สรังสีรักษาแล้ว  เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดลดต่ำกว่าปกติ  ก็ควรได้รับยาจีนกลุ่มเสริมชี่ (กำลัง) สร้างบำรุงเลือด บำรุงตับและไต  ขณะเดียวกันหลังรังสีรักษา มักจะมีพิษร้อนตกค้างอยู่ในร่างกายผู้ป่วย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อชี่เลือด  ม้าม  กระเพาะอาหารขาดสมดุล  ตับและไตถูกทำลาย  จึงควรรักษาครบคู่ด้วยกลุ่มยาขับร้อนถอนพิษ หล่อเลี้ยงยินเสริมน้ำ  จะเห็นได้ว่ายาจีนมีสรรพคุณที่โดดเด่นในการปรับผลข้างเคียงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นหลังรังสีบำบัด

     หลักการทำงานของรังสีรักษา ทำให้โครโมโซมของเซลล์ขาด โดยการยิงรังสีต้องยิงเป็นลำและยิงเป็นเวลานานหลายนาที เพื่อให้โครโมโซมขาดจนซ่อมไม่ได้ จากการวิจัยพบว่า รังสีจะทำให้เซลล์ตายที่ระยะก่อนจะแบ่งตัวมากที่สุด (ระยะ G2 และ M) เพราะมีโครโมโซมซึ่งเป็นเป้าของรังสีหนาแน่นมากที่สุดในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในวันหนึ่งผู้ป่วยจะถูกฉายรังสีแค่ประมาณ 5 นาที แล้วหยุดพักไป 23 ชม. 55 นาที จึงค่อยมาฉายรังสีอีกในวันถัดไป ช่วงเวลาที่หยุดพักดังกล่าว อาจทำให้เซลล์ที่หลงเหลืออยู่หลุดรอดออกไปและซ่อมแซมตัวเองใหม่ได้ นอกจากนี้ เซลล์ในระยะที่มีโครโมโซมน้อย อาทิ ช่วงที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (ระยะ G0) ก็ตอบสนองต่อรังสีน้อยมาก

     การใช้เทียนเซียนระหว่างการฉายรังสีช่วยเพิ่มผลการรักษา เนื่องจากเทียนเซียนจะไปทำลายเซลล์ที่หลงเหลือจากการฉายรังสี โดยเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (ระยะ G0) ซึ่งเหลือรอดจากการรักษาแผนหลักมากที่สุด 
    
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ