ชนิดและที่มาของรังสีทางการแพทย์
21 DEC 2554 VIEW: 6511


ชนิดและที่มาของรังสีทางการแพทย์

 

รังสี

 

1.รังสีเอกซ์  เป็นรังสีที่มนุษย์ทำขึ้น  รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นพวกเดียวกับคลื่นแสงแต่มีความถี่สูง  จึงมีพลังงานสูง  สามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆ ได้
 รังสีเอกซ์พลังงานช่วงกิโลอิเล็กตรอนโวลท์ใช้ในการวินิจฉัยโรค
 รังสีเอกซ์ขนาดพลังงานสูงในช่วงล้านอิเล็กตรอนโวลท์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ลึกเข้าไปจากผิว
 
2.รังสีแกมมา  เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับรังสีเอกซ์  สารกัมมันตรังสีที่นำมาใช้อาจอยู่ในรูปของแข็ง  เช่น  โคบอลต์-60  ซีเซียม-137  ใช้รักษาโรคโดยการฉายรังสีและใส่แร่  ส่วนสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในรูปของเหลว  ใช้ในงานของเวชศาสตร์นิวเคลียร์

3.รังสีเบต้า  เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแข็ง  เช่น  สตรอนเซียม-90  รักษาโรคตา  หรืออยู่ในรูปของเหลวใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรค

4.ลำอิเล็กตรอน  ได้จากเครื่องเร่งอนุภาคเช่นเดียวกับรังสีเอกซ์พลังงานสูง  ใช้รักษามะเร็งที่อยู่ใกล้พื้นผิว

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ