ประโยชน์ของรังสีทางการแพทย์
16 DEC 2554 VIEW: 6529

ประโยชน์ของรังสีทางการแพทย์

 

รังสีรักษา


 

ปัจจุบันประโยชน์ของรังสีทางการแพทย์แบ่งได้เป็น 3 สาขา

    1)  รังสีวิทยาวินิจฉัย  ที่ทันสมัยใช้วิเคราะห์โรคต่างๆ ได้รวดเร็วถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดแยกโรค เช่น มะเร็งเต้านมโดยแมมโมแกรม  และรังสีร่วมรักษาซึ่งได้รับการพัฒนามาภายใน 10–20 ปีนี่เอง
    2)  เวชศาสตร์นิวเคลียร์  มีการใช้สารกัมมันตรังสี  สารเภสัชรังสี ในการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างกว้างขวาง  จากภาพการกระจายของสารรังสี  หรือการนับวัดจากผู้ป่วยเพื่อศึกษาการทำงานของอวัยวะ  เช่น  ต่อมธัยรอยด์  เป็นต้น  นอกจากนี้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ยังมีประโยชน์ด้านการติดตามดารดำเนินโรคของโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  เป็นต้น  มีการศึกษาพบว่ามีความคุ้มทุนสูงและไม่เป็นอันตรายต่อสู้ป่วย
    3)  รังสีรักษา  การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี  เทคนิคการรังสีที่สลับซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่มีความก้าวหน้า  ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำ  มีประสิทธิภาพผลข้างเคียงเกิดขึ้นน้อยลง  การใช้รังสีอย่างพอเหมาะช่วยผู้ป่วยนับล้านๆ คน ให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นในแต่ละปี  ในบางกรณีมีการใช้รังสีเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดลง  ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน


       จึงเห็นได้ว่าการใช้รังสี  เป็นวิธีการพื้นฐานในการวินิจฉัยและรักษาโรคมีการเปรียบเปรยว่า สถาบันทางการแพทย์ที่ทันสมัย  แต่ไม่ใช้รังสีเสมือนเป็นการดำเนินการไม่ครบวงจร

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ