ข้อควรรู้ในการเลือกสมุนไพรจีนเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
13 AUG 2562 VIEW: 544

     สิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นยา อาหารและสมุนไพรที่ต้องให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับประทานเข้าไปนั้น จะต้องไม่เป็นการเสริมความแข็งแรงและช่วยในการกระจายเชื้อของเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะสมุนไพรจีนที่ถือว่ามีพลังทั้งร้อนและเย็นในการเสริมและเพิ่มความแข็งแรงของผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นอย่างดี หากผู้ป่วยไม่ได้รับการแนะนำในการดูแลตนเองจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรที่แท้จริงแล้ว อาจส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วยก็เป็นได้ อีกทั้งการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตว่าผลิตภัณฑ์ไร้การปนเปื้อนของสารโลหะหนักและยาฆ่าแมลง ซึ่งจะต้องมีเอกสารการยืนยันจากทางหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั่วโลก ดังนั้นการเลือกใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกการรักษาจึงควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะ

     ในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเลือกที่จะรักษาด้วยสมุนไพรด้วยตนเอง แนวทางการรักษานั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็เป็นได้ เพราะวิชาสมุนไพรเป็นศาสตร์ที่จะต้องศึกษาอย่างเจาะลึกและละเอียดลึกซึ้ง โดยผู้ป่วยจะต้องรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรและอาหารที่จะนำมาให้ผู้ป่วยได้รับประทาน ว่าสมุนไพรจีนแต่ละชนิดนั้นมีสรรพคุณอย่างไร สามารถช่วยในการยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้หรือไม่ ช่วยยับยั้งการขยายตัว แบ่งตัวหรือแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การเลือกใช้สมุนไพรที่แต่ละตัวสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ หรือควรเลือกใช้สมุนไพรตัวใด ปริมาณเท่าใด รวมถึงผลงานวิจัยที่รองรับของสมุนไพรนั้น ๆ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาตัวของผู้ป่วย

     อีกทั้งต้องสร้างความเข้าใจด้วยว่าสมุนไพรจีนแม้จะช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโต การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการให้ร่างกายและภูมิคุ้มกันได้ปรับสภาพ เพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรงขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับสมุนไพรจีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเมื่อสภาพร่างกายดีขึ้นจนเกือบปกติ แต่กลับไปใช้ชีวิตและพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ก่อนที่จะได้รับการรักษา ผู้ป่วยก็สามารถกลับมาเป็นมะเร็งได้อีกเช่นกัน ซึ่งหากเกิดการเป็นซ้ำก็ไม่แน่ใจว่าจะสมุนไพรจีนจะสามารถช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อีกหรือไม่ การดูแลรักษาด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ควรใช้การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ถูกต้อง

 
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ