อาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
19 AUG 2562 VIEW: 3944

     เซลล์มะเร็ง ถือเป็นเซลล์ที่ผิดปกติเซลล์หนึ่งของร่างกายมนุษย์ ว่ากันว่าเซลล์มะเร็งมีความกระหายหรือต้องการพลังงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการได้รับพลังงานจากน้ำตาลหรือกลูโคส ยิ่งทำให้เซลล์มะเร็งมีพลังและลุกลามไปได้เร็ว โดยการรับพลังงานผ่านท่อเส้นเลือดเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็ง หากมีการงอกใหม่ของท่อเส้นเลือดไม่ทัน ก็จะทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้

     จากการค้นพบและวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่า การที่เส้นเลือดจะสามารถงอกใหม่ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอ ซึ่งนั่นก็คือธาตุทองแดงนั่นเอง ซึ่งอาหารต้องห้ามสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งหรือเข้าข่ายเฝ้าระวังนั้นก็คืออาหารที่มีแร่ธาตุทองแดงอยู่ในปริมาณที่มาก ซึ่งหากยังปล่อยให้ร่างกายสามารถผลิตท่อเส้นเลือดได้ใหม่เรื่อย ๆ การลุกลามและอาการก็จะยิ่งทรุดหนักมากกว่าเดิม ไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่มีทองแดงสูงนั้นมีอะไรบ้าง

อาหารต้องห้าม หรือควรลดปริมาณ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

  • กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ยกเว้นปลา 
  • เครื่องในสัตว์ทุกชนิด 
  • สัตว์เนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูป ไส้กรอก เบคอน ซึ่งมีสารกันบูด มีสารเร่งเนื้อแดง มีบอแรกซ์ในปริมาณที่สูง
  • น้ำตาล ที่ถือเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของเซลล์มะเร็ง เป็นตัวกระตุ้นให้มะเร็งขยายตัวและลุกลาม

     จากที่กล่าวมาข้างต้นรายการอาหารดังกล่าว ผ่านการวิจัยและวินิจฉัยจากสถาบันชั้นนำที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสามารถที่จะใช้ข้อมูลในการอ้างอิงได้ว่าเป็นอาหารที่ห้ามให้ผู้ป่วยมะเร็งรับประทานเป็นอันขาด เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายและอาการให้ทรุดหนักกว่าเดิม อีกทั้งเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งได้รับอาหาร จึงควรห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด

 
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ