มะเร็งกับการดูแล

5 เคล็ดลับช่วยฟื้นฟูหลังผ่าตัด

14 OCT. 2553 VIEW: 6878


การจัดการอาการปวดจากมะเร็ง

14 OCT. 2553 VIEW: 6635


การใช้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

14 SEP 2553 VIEW: 21187


การดูแลทวารเทียมในผู้ป่วยมะเร็ง

15 JUN 2553 VIEW: 13124


การบริหารร่างกายหลังรังสีรักษา

15 JUN 2553 VIEW: 5852


การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเมื่อรับรังสีรักษา

15 JUN 2553 VIEW: 11086


การจัดการปฏิกิริยาไม่สบายเมื่อเคมีบำบัด

15 JUN 2553 VIEW: 7937


การดูแลก่อนและหลังฝังแร่รักษามะเร็ง

15 JUN 2553 VIEW: 7457


สมุนไพรจีนกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

11 FEB 2553 VIEW: 7503


<- 8/71 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>