#ผู้หญิงสู้มะเร็ง2018
10 AUG 2561 VIEW: 1143

#ผู้หญิงสู้มะเร็ง2018
รู้ทันมะเร็ง รู้ลึกทางรอดใหม่ดูแลแบบองค์รวม

 

     การวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ถูกต้องรวดเร็ว วิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง รับการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป้าหมายเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ยืดอายุได้มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ป่วยก็ดูดีและแข็งแรง 

     โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ สาเหตุใหญ่การเสียชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (ข้อมูลปี 2558) ระบุว่า จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว 8.8 ล้านคน พบว่าประมาณ 1 ใน 6 มีสาเหตุจากโรคมะเร็ง 

     ตามข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งในผู้หญิงรายใหม่ที่ลงทะเบียนในปี 2559 นอกจากมะเร็งเต้านมที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้ว มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก และรังไข่ พบเป็นอันดับรองลงมา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เข้ามารับการรักษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และยังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยช่วงอายุที่ผู้หญิงเป็นมะเร็งมากอยู่ระหว่าง 45-65 ปี

     มะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบบ่อย ได้คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกกว่า 570,000 คน ต่อปี ประเทศไทยพบผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมราว 20000 คนต่อปี หรือ 55 คนต่อวัน

     มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งในสตรีที่พบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทุกปีจะมีผู้หญิงไทยป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ 6,500 คน หรือวันละ 17 คน

     มะเร็งรังไข่แม้จะมีสถิติการเกิดน้อย แต่มะเร็งรังไข่กลับมีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 50 เพราะประมาณ 4 ใน 5 ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเมื่อโรคเข้าสู่ระยะที่แพร่กระจายไปทั่วโพรงในช่องท้องแล้ว ทำให้ยากแก่การรักษา

     ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ขอชวนผู้หญิงหันมาดูแลตนเอง สวยและแข็งแรง ป่วยแต่ดูดี ในงาน “รู้ลึก รู้ทัน มะเร็งในผู้หญิง – Women’s Cancer Awareness Day” กับ 2 วิทยากรที่เข้าใจผู้หญิง พญ.ปิยะนุช  จิตต์เที่ยง อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ แพทย์จีน มาลิน  ปิยะชินวรรณ  แพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช จะมาร่วมพูดคุยกับพิธีกรสาว ปราย  ธนาอัมพุช เพื่อให้ผู้หญิงยุค 2018 รู้ทันมะเร็ง รู้ลึกเกี่ยวกับการรักษา รู้จักดูแลฟื้นฟูเมื่อป่วยด้วยมะเร็ง

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้ผู้หญิงเข้าร่วมงานสนุก และลุ้นรับของที่ระลึก ประกอบด้วย 
-    บอร์ดนิทรรศการ มะเร็งในผู้หญิง อาหารและโภชนาการสำหรับผู้หญิงสู้มะเร็ง ร่วมตอบคำถามรับของที่ระลึก
-    ฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง
-    จิตอาสากับกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ทำผ้าคลุมผม
-    ซุ้มถ่ายภาพ และกิจกรรม Like & Share รณรงค์รู้ทันมะเร็งในผู้หญิง ติด #ผู้หญิงสู้มะเร็ง2018 สุ่มรับบัตรกำนัลจากเซ็นทรัล 5 รางวัล ส่งให้ถึงบ้าน
-    บูทแนะนำสินค้าจากผู้สนับสนุน

     พบกัน วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย เพชรบุรีตัดใหม่ 47 อยากจะแข็งแรงรู้ทันมะเร็ง อยากจะเป็นคนป่วยที่ดูดี ต้องมางานนี้ ทรศัพท์ 02-664-0079 หรือ Line ID : @tianxian (ต้องมี @) 
 
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ