จัดกิจกรรม Workshop กินอยู่เป็น ลืมป่วย
30 MAY. 2561 VIEW: 814

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พ.ค.2561 ที่ผ่านมาชมรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งได้จัดกิจกรรม Workshop กินอยู่เป็น ลืมป่วย
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อสุขภาพและได้ทำอาหารจาก ผัก ผลไม้ 5 สี ถั่ว 5 ชนิด
ที่จะส่งผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกาย

โดย แพทย์จีน มาลิน ปิยะชินวรรณ ที่ปรึกษาสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยแพทย์ทางเลือก
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง