นวัตกรรมต้านมะเร็งแบบ สู้ ซ่อม สร้าง IMMUNE SYSTEM THE CANCER WARRIOR
26 JUN 2560 VIEW: 1972

เสวนา นวัตกรรมต้านมะเร็งแบบ สู้ ซ่อม สร้าง
IMMUNE SYSTEM THE CANCER WARRIOR


      
สุขภาพร่างกายของคนเราจะดีได้ จุดสำคัญต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งโรคมะเร็งก็ไม่มีข้อยกเว้น ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอหรือเข้มแข็ง ช่วยชี้ขาดว่าจะเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายหรือไม่ อีกทั้งภูมิคุ้มกันยังสามารถช่วยให้สมรรถภาพของเซลล์ทำงานได้ตามปกติและป้องกันโรคมะเร็งได้

     วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับ บริษัท เฟยดา จำกัด จัดงานเสวนา นวัตกรรมต้านมะเร็งแบบสู้ ซ่อม สร้าง ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุย ได้แก่ รศ.นพ.นรินทร์  วรวุฒิ  จากหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ดร.กมล  ไชยสิทธิ์ ประธานสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ ดำเนินรายการโดย ทพญ. กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (จุ้มจิ้ม AF1)

     สำหรับเนื้อหาการบรรยาย ผู้สนใจสามารถติดตามได้จากบทสัมภาษณ์วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ซึ่งทางผู้จัดงานจะนำมาลงเผยแพร่ในเว็ปไซด์ และ Facebook/ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ