โยคะเยียวยาชีวิต รุ่นที่ 1
10 FEB 2560 VIEW: 2171

โยคะเยียวยาชีวิต รุ่นที่ 1

โยคะช่วยเยียวยาจิตใจ ผู้ที่ฝึกฝนเป็นประจำ สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังชีวิตได้ในระดับลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการสร้างรากฐานของพลังจิตใจที่ดี นำไปสู่การปรับทัศนคติที่ดีต่อร่างกายและชีวิต ท้ายที่สุดส่งผลต่อสุขภาพที่แข็งแรง
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ