คำถามที่พบบ่อย

เทียนเซียน เหมาะกับมะเร็งทุกประเภท เนื่องจากให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นที่ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immunomodulating) ให้ทำงานดีขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมที่จะสามารถต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในไต้หวัน (มิถุนายน 2016) พบว่าสามารถช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 กับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ให้กับร่างกายได้ นอกจากนี้ ตามการระบุในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา เทียนเซียน ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ต้านเซลล์มะเร็ง (Antineoplastic) อีกด้วย

เทียนเซียน เหมาะกับมะเร็งทุกระยะ เนื่องจากเป็นสารสกัดจากสมุนไพรกว่า 30 ชนิด เป็นสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกแล้วให้ออกฤทธิ์ส่งเสริมกัน เป็นสูตรที่สมดุลแล้ว อีกทั้ง เทียนเซียน เน้นปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นหลัก ซึ่งภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ

สามารถรับประทาน เทียนเซียน ได้ เพราะช่วยบำรุงร่ายกาย ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยการต้านทานโรค ป้องกันความเจ็บป่วย แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุการณ์เกิดมะเร็งมีทั้งปัจจัยภายนอก อาทิ อากาศ อาหาร เชื้อโรค และปัจจัยภายใน อาทิ ภูมิคุ้มกันร่างกาย ยีน DNA ดังนั้น การป้องกันมะเร็งไม่สามารถพึ่งพาวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว เราควรลดพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งต่าง ๆ ด้วย

เทียนเซียน มีสรรพคุณหลัก 4 ประการ

1.ช่วยทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (CSC : Cancer Stem Cell)
2.ช่วยเพิ่มผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายรังสี
3.ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
4.ช่วยลดผลข้างเคียงการรักษา
References :
1)Elimination of Cancer Stem cell-Like ?Side Population? Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture ?THL?, Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 617085
2)Safety and Efficacy of THL Practical in Patients with Refractory Metastatic Breast Cancer : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial. Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 803239.

-ผู้ที่กำลังรอผลการตรวจชิ้นเนื้อ
-ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวิธีหลัก
-ผู้ที่ต้องการลดผลข้างเคียงจากการรักษาวิธีหลัก
-ผู้ที่ไม่สามารถรับการรักษาวิธีหลัก หรือผู้ป่วยอายุมากเกินไป
-ผู้ที่ไม่ต้องการรับการรักษาวิธีหลัก
-ผู้ที่รับการรักษาวิธีหลักครบแล้ว และต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของโรค
-ผู้ที่มีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งสูง เนื่องจากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง
-ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิทยาการทางการแพทย์ใด ที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้หายได้ แต่มีแนวทางที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดี ไม่ทรมานจากอาการของโรค ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้ยืนยาวขึ้น ซึ่งในที่นี้ เทียนเซียน จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านดังกล่าวให้แก่ร่างกายผู้ป่วย และควรใช้การรักษาแบบแผนปัจจุบันร่วมด้วย เพราะสามารถดูแลอาการเฉพาะหน้าได้ และแก้ไขได้ทันท่วงที

อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านกรรมวิธีการผลิต มีส่วนผสมของสารเคมี อาทิ สเตียรอยด์ หรือสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์จึงยากที่จะยอมรับได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงต้องห้ามไว้ก่อน ดังนั้น ก่อนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้บริโภคต้องศึกษาข้อมูล อาทิ การขึ้นทะเบียนยากับกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลงในวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ รายงานการตรวจสารปนเปื้อนจากสถาบันที่เชื่อถือได้

คอร์สแรกควรรับประทาน เทียนเซียน ต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันจนจบการรักษา จากนั้นประเมินสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ เทียนเซียน เพื่อปรับปริมาณการใช้ต่อไป

เทียนเซียน ผ่านการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ (Clinical Trail) ที่ National Taiwan University Hospital ในหัวข้อ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาน้ำเทียนเซียน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial. ผลพบว่า การรับประทาน เทียนเซียน ครั้งละ 20 มิลลิลิตร 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (6 เดือน) ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และกระบวนการการรับรู้ ลดความอ่อนล้า และผลครอบคลุมเกือบทุกส่วนทั้งร่างกาย มีผลปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันลิมโฟไซท์ในผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย นอกจากนี้ เทียนเซียน ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อร่างกาย ชี้ให้เห็นว่า เทียนเซียน ปลอดภัย และมีประสิทธิผลเป็นการแพทย์ทางเลือก

เทียนเซียน มีความปลอดภัยสูง ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมสารเจือปนในผลิตภัณฑ์ และยังได้รับผ่านการทดลองทางคลินิกในมนุษย์เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วย
-การคัดเลือกสมุนไพรธรรมชาติจากแหล่งสมุนไพรเทือกเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน
-ผลิตโดย บริษัท เจิ้นกั๋ว ฟาร์มาซูติคอล จำกัด สถาบันวิจัยยาฉางไป๋ซาน เมืองทงฮว่า มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP
-ผ่านการตรวจสอบสารโลหะหนัก ได้แก่ Arsenic, Cadmium, Lead, Mercury และ Copper จากห้องปฏิบัติการสถาบัน SGS ฮ่องกง
-ผ่านการตรวจสอบสารเคมีกว่า 200 รายการ รวมถึงสเตียรอยด์ จากห้องปฏิบัติการสถาบัน SGS ไต้หวัน
-ผ่านการตรวจสอบสเตียรอยด์ จากห้องปฏิบัติการสถาบัน SGS ประเทศไทย
-ผ่านการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัย
(References : Safety and Efficacy of THL Practical in Patients with Refractory Metastatic Breast Cancer : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial. Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 803239.)

จากการศึกษาของ นพ.ล่าย จี๋ หมิง แห่ง Health Research Institute ไต้หวัน พบว่า การใช้ เทียนเซียน ร่วมกับเคมีบำบัด Doxorubicin ซึ่งเป็นยาพื้นฐานในการรักษามะเร็งหลายชนิด ให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น และยังกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเองแบบอะพอพโทซีส นอกจากนี้ เทียนเซียน ช่วยลดอัตราต่อต้านการรักษาแผนหลักของเซลล์มะเร็ง ยังช่วยทำให้เซลล์มะเร็งที่ถูกทำลายด้วยรังสี ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ จึงส่งผลให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้น

ไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกาย โดยหากเป็นสมุนไพรผู้ใช้ควรรับประทานห่างกันประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ทีละตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้รับสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งซ้ำซ้อน ผู้ใช้ควรทราบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นมีส่วนประกอบจากอะไร ไม่ควรใช้สมุนไพรที่มีส่วนประกอบซ้ำซ้อนกับตำรับของ เทียนเซียน

มีผู้ใช้หลายรายที่ใช้ เทียนเซียน เพียงอย่างเดียว ซึ่งมาจากหลายเหตุผล อาทิ สุขภาพอ่อนแอมากจนรับการรักษาหลักไม่ได้ อายุมาก หรือไม่มีการรักษาหลักที่ตอบสนองได้ดี แต่ที่ถูกต้องแล้วการรักษาด้วย 3 วิธีหลัก ยังเป็นวิธีการสำคัญ อย่างน้อยหากผ่าตัดได้ควรสนับให้มีการผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายออก หลังจากผ่าตัดจึงมาใช้ เทียนเซียน เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ปัจจุบันการรักษาด้วย 3 วิธีหลัก มีการพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งยังมีการรักษามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นต้น การใช้ เทียนเซียน ร่วมกับการรักษาหลักอย่างเหมาะสมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ผลของยาสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1)ผลด้านคุณภาพชีวิต หากสามารถรับประทาน เทียนเซียน ได้ตามปกติ ประมาณ 1 เดือน ผู้ใช้จะรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้น สีหน้ามีเลือดฝาด มือเท้าอุ่นขึ้น ความเจริญอาหาร การนอนหลับ การขับของเสีย จะค่อย ๆ ถูกปรับปรุงดีขึ้น เป็นต้น ปัญหาคุณภาพชีวิตค่อย ๆ ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ อายุ โรคประจำตัว สภาพปัจจุบันของผู้ป่วย เป็นต้น
(2)ผลด้านเซลล์มะเร็ง เห็นผลชัดเจนประมาณ 6 เดือนหลังจากใช้ เทียนเซียน ผลที่ได้ อาทิ เซลล์มะเร็งลดจำนวนลง เซลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโตหรือหยุดการแพร่กระจาย ขนาดก้อนคงที่ หรือเซลล์มะเร็งลดอัตราการแพร่กระจาย ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เป็น การรักษาแผนปัจจุบันที่ใช้ หรือผู้ป่วยบางท่านไม่ใช้การรักษาแผนปัจจุบัน เป็นต้น

เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด สมุนไพรที่ถูกคัดเลือกเข้าตำรับ เทียนเซียน จึงมีความซับซ้อน แต่เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละราย มีพื้นฐานสุขภาพต่างกัน สมดุลยิน-หยาง ต่างกัน ผ่านการรักษาด้วยยาและวิธีการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อใช้ เทียนเซียน จึงมีปฏิกิริยาของร่างกายที่ต่างกัน ปฏิกิริยาบางอย่างอาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่ขาดความสมดุล การทำงานของอวัยวะที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ ระบบการดูดซึม ระบบไหลเวียนระบบเลือด ก็ส่งผลให้ร่างกายของผู้ใช้ก็มีระดับการตอบสนองที่ต่างกันได้

ต้องทราบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ไม่ใช้ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ แต่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายหลังใช้ เทียนเซียน เท่านั้น อาจมีหรือไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเลยก็ได้

ผู้ใช้อาจรู้สึกไม่สบายเพียง 5-7 วัน เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีอาการของโรคกระเพาะหรือลำไส้เรื้อรังมานาน อาจเกิดอาการท้องผูกหรือขับถ่ายมากขึ้นได้ ผู้ป่วยที่เดิมเป็นโรคหัวใจ อาจทำให้มีอาการหัวใจเต้นเร็วขึ้นได้ ผู้ป่วยที่เดิมมีอาการหืดหอบหรือมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมาก อาจมีอาการหายใจหอบมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งที่ปอด อาจเกิดมีอาการไอ ขับเสมหะมากขึ้นได้ เป็นโรคที่จุดใด อาจมีอาการไม่สบายในจุดนั้น หรืออาจมีอาการที่รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาบ้าง อาการเหล่านี้ ล้วนบ่งชี้ว่า เทียนเซียน เริ่มออกฤทธิ์ภายในร่างกาย นับเป็นสัญญาณที่ดี หากใช้ เทียนเซียน อย่างต่อเนื่อง อาการไม่สบายต่าง ๆ จะดีขึ้น เพราะร่างกายเริ่มปรับสภาพได้แล้ว

แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มความไม่สบายในตัวผู้ใช้ การใช้ เทียนเซียน ช่วงแรกสำหรับผู้มีโรคประจำตัว หรือผู้ร่างกายอ่อนแอมาก อาจต้องลดปริมาณเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพก่อน แล้วเฝ้าดูปฏิกิริยา จากนั้นค่อยปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสมต่อไป

เดิมทีตำรับ เทียนเซียน ใช้พื้นฐานทฤษฎีแพทย์แผนจีนที่ว่า ?ต่างโรคแต่รักษาด้วยวิธีการรักษาเดียวกันได้? ถึงแม้ว่าผู้ป่วยอาจเป็นมะเร็งที่อวัยวะต่างกัน แต่อาการของโรคที่แสดงออกมานั้นเหมือนกัน เมื่อต้องแก้ไขอาการของโรคที่เหมือนกัน ก็ย่อมสามารถใช้ตำรับสมุนไพรเดียวกันมาช่วยให้อาการดีขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็งชนิดใด ๆ ก็ตาม ล้วนปรากฏว่ามีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีแรง เมื่อเป็นมากเข้า จะมีอาการเจ็บปวด และอาการโรคที่รุนแรงอื่น ฯลฯ อาการเหล่านี้ สมุนไพรในตำรับ เทียนเซียน บางตัว จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการลงได้

หากจะอ้างถึงทฤษฎีการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าภูมิคุ้มกันที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดโรค เกิดอาการและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนื่องจากโรค เทียนเซียน ได้ผ่านทดลองถึงประสิทธิภาพด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หลายฉบับ มีข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตลอดจนช่วยต้านอนุมูลอิสระ ในผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ระบบภูมิคุ้มกันนั้นสำคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้การรักษาราบรื่น ได้ผล หรือลดโอกาสการเกิดซ้ำของโรค

-กรณีใช้ เทียนเซียน ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน อาหารเสริม อาทิ วิตามิน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ฮอร์โมน เป็นต้น สามารถรับประทานได้ โดยห่างจากเวลารับประทาน เทียนเซียน 40-60 นาที
-ไม่แนะนำให้ใช้ตำรับสมุนไพรจีนอื่น เนื่องจากส่วนประกอบอาจมีความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกับ เทียนเซียน ยกเว้นตำรับสมุนไพรที่ช่วยบำรุงเลือดและเสริมสร้างพละกำลัง สามารถรับประทานได้
-เทียนเซียน มีส่วนประกอบจากสมุนไพรจีน ในคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย จึงไม่จำเป็นต้องรับประทานสมุนไพรจีนอื่นอีก เพราะนอกจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันแล้ว การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดในช่วงเวลาเดียวกัน อาจเพิ่มภาระการทำงานให้ตับและไต

แม้อาการของโรคดีขึ้น หรือสภาพร่างกายของผู้ป่วยฟื้นฟูแข็งแรงแล้ว แต่สำหรับโรคมะเร็งโอกาสการเกิดโรคซ้ำในช่วง 5 ปีแรก ยังมีความเป็นไปได้สูง ดังนั้น แนะนำให้ใช้ เทียนเซียน เพื่อดูแลระบบภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดซ้ำ ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็น และพื้นฐานสุขภาพ สามารถปรึกษาได้จากศูนย์ เทียนเซียน

- ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการผ่าตัด ถ้าได้ใช้ยาก่อนการผ่าตัด จะช่วยบำรุงเลือดเสริมพลัง เสริมม้ามและกระเพาะอาหารให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายแข็งแรงฟื้นฟูหลังผ่าตัดได้เร็วยิ่งขึ้น
- ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการทำเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ถ้าใช้ยาน้ำเทียนเซียนควบคู่กันไป ตัวยาจะเข้าไปช่วยหยุดวงจรชีวิตเซลล์มะเร็ง ทำให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษาได้ผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยายังช่วยบรรเทาพิษจากผลข้างเคียง ช่วยบำรุงเลือด เสริมพลังชี่ ทำให้ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยให้การรักษาวิธีหลักเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงตับ ไต เสริมม้ามและกระเพาะอาหารให้แข็งแรง ช่วยขับร้อนถอนพิษ ปรับสมดุลยิน-หยาง ยกระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว